About us    News       Elite team    Seminar    Business  Party Building     Collection    Contact us​     Recruitment

黄财建律师


黄财建律师,擅长刑事辩护,经济纠纷、合同纠纷、劳动争议纠纷、人身损害纠纷、交通事故纠纷等民商事纠纷,以及公司法律事务、法律顾问等非诉法律事务。

联系地址

广州市环市东路339号广东国际大酒店A附楼19楼。
邮编:510095
联系电话:020—83312001 13928870201
电子邮箱:jxdec @163.com

法律职业资格证号:A20083603220346
律师执业证号:14401201110742933